Ana Sayfa Sağlık Parkinson hastalarına “beyin pili” umudu

Parkinson hastalarına “beyin pili” umudu

56
0
Paylaş

Parkinson’u ve tedavi yöntemlerini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Savaş cevaplıyor;
Parkinson hastalığının farkında mısınız?
Prof. Dr. Ali Savaş, Parkinson’u; “sinir sisteminin, ilerleyici, fonksiyon bozukluklarıyla seyreden dejeneratif bir hastalığı” olarak tanımlıyor. Erkeklerde görülme sıklığı kadınlardan daha fazla. Belirtileri 40-70 yaşları arasında, sıklıkla da 60’lı yaşlarda başlıyor. Tüm Parkinson hastalarının sadece %5’inde hastalık başlangıç yaşı 20 ila 40 yaşları arasında. Sebebi tam olarak bilinmiyor. Hastaların sadece bir kısmında genetik geçişe rastlanıyor.
Bu hastalık sırasında sinir sisteminin ve beynin birçok fonksiyonunda bozulma gözlemleniyor. Özellikle istem dışı hareketleri düzenleyen merkezlerin işlevlerinde bozulma oluyor.
Beyin pili, Parkinson tedavisinde önemli rol oynuyor
Halk arasında “Beyin Pili” olarak bilinen nörostimulatör (Beyin Pili) uygulamaları ise Parkinson hastalığı konusundaki en büyük gelişme.
Her hastanın ameliyatla düzelmesi ve tedaviye yanıtı farklılık gösterse de “Parkinson Cerrahisi hastalar için önemli bir tedavi seçeneği. Hastaların çoğunda belirgin bir düzelme gözlenmekle birlikte az yarar gören veya hiç görmeyen Parkinson hastaları da bulunuyor. Genel olarak bakıldığında, 10 hastanın 8 ila 9’unda belirgin ve uzun süreli düzelme sağlanabilmektedir. Parkinson hastalığı ilerleyici bir hastalıktır ve hiçbir tedavi yöntemi hastalığın ilerlemesini durdurmaz. İlerleyen yıllarda, günlük yaşamda problemler yaratan yan etkiler, motor dalgalanmalar ve yetersiz bulgu kontrolü gibi sorunlar ortaya çıkar. Bu orta dönemde (yaklaşık olarak 5-10 yıl içinde) cerrahi tedavi gündeme getirilmelidir. Ameliyat geç dönemdeki son çare değildir. Geç dönemde ameliyat olan hastalar bu tedaviden daha az yararlanmaktadır. Parkinson hastalığında yapılan ameliyatlar, diğer beyin cerrahisi ameliyatları ile kıyaslandığında daha düşük riskli ameliyatlardır.”
Cerrahi deneyim, teknik altyapı ile tedavide başarı şansı artıyor
Söz konusu ameliyatlarda risk diğer beyin cerrahisi ameliyatlarına göre düşük olsa da Parkinson Cerrahisi özel bir cerrahi deneyim ve teknik alt yapı gerektiriyor. Ve bu ameliyatı yapan merkezlerin sayısı ise fazla değil. Ameliyatın ve malzemelerin masrafları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından (hastaneden hastaneye değişmek kaydıyla) tamamen veya kısmen ödenebiliyor. Bu da tedavi masraflarını belirgin ölçüde azaltıyor.

Prof. Dr. Ali Savaş