Ana sayfa Sağlık Ruh Sağlığı Daha az stres daha iyi olmak, mutlu olmak

Daha az stres daha iyi olmak, mutlu olmak

170
0
PAYLAŞ
Daha az stres daha iyi olmak, mutlu olmak
Daha az stres daha iyi olmak, mutlu olmak

Çok uygunsuz bir beslenmeniz ve çok fazla özgür radikal imaliniz varsa bunlar yaşlanmamızı süratlendirirler ikinci ola­rak şüphesiz stres de vardır. Bir Hayli biçimde karşımıza çıkabilir, büromuzdaki meslektaşlarımızla müsamahamızı ortadan kaldırır, tutkularımızı yok eder, kentlerimizdeki hengame gibi ufak şeyle­re durmadan hiddetleniriz, treni kaçırmak, bir sakızın üzerine basmak, bir fermuarı açarken sıkıştırmak… bireylere öfkelenmek vs. Uzmanların görüşüne göre stres bir geçimden ya da metamorfoz­den evvel her zaman başa gelen bir şeydir. Stres hem iyi hem de makûs olarak yaşamımızda yer alır. Metamorfoz süresince stresli olmak pozitif olarak değerlendirilebilir bir konutluluk, taşınma ya da makûs stres boşanma, işten çıkarılma.
Günlük dilde, “stres” tarifi her zaman olumsuz bir anlam içe­rir, “stres” genellikle geçim kapasitesizliği olarak nitelendirilir. Bir sebebe ya da başka bir şeye erişmeden, bir gidişattan kaynakla­nan ve yaşamımızı bozan bu gidişattan kurtulmamız gerekir.
Zira stresin ötesinde ehemmiyetli olan reaksiyon gösterme şekli-mizdir. Asılda çok fazla stres yaşarız ve bunlar son derece do­ğaldır, ama bazı insanlarda bu ehemmiyetlidir, vaziyetlerini yansıtır­lar, fazlalık davrnırlar, kimileriyse bu imtihanlardan geçerken güç­lansa da kimseyi yargılamazlar. Bu iki uç arasında ötekileri bizler ve sizler varsınız ve rüyalarımızı az ya da çok ruh sıhhatimizi, sağ­lığımızı, sevincimizi aynı zamanda isteklerimizi etkileyen stres var.

Stres
* Kan tazyikini yükseltir
* Kardiyolojik rahatsızlıkları çoğaldırır % 20 oranında
* Beyni bozar yakın zamanda yapılan bir çalışmada akıl­su baskın kapasiteyi eksilttiği görülmüştür
* Belleği bozar
* Büyüme bozukluğu
* Libido bozukluklarını tetikler, iştahsızlık anoreksia, blumia
* Kaygı bozukluğu, uykusuzluk
* Bağışıklığın büyümemesi çok basit hasta olma
* Muhtelif sızıları tetikler normal karın sızıları, ama hangi or­ganlar olduğu ehemmiyetli değildir “kalp bölgesinde” fazla ka­rıncalanma vs.
* Solunum bozuklukları

Ve Okinavva’da
Hayatbeyaz için bir emel vardır, mutluluğun virüsleri tarafın­dan güçle bulaşan bir emel. Huysuzluğun uzağında bizi sık sık bunalıma çeken bir modernleşmenin içerisindeyiz. Oki­navva’da aksine bir memnunluk vardır. Güneşten memnundurlar, ko­kulardan, komşularıyla çene çalmaktan, kısaca orada olmaktan memnundurlar. Hayatlarını kaybetmemek için kolay, ama ehemmiyetli şeyleri vardır.

Büyüteçle bakıldığında Okinavva’da her şeyden evvel rahat bir kumpas vardır; elbette bir beslenme vardır, gerekli gıdalara sahip olan anti-stres maddeler üreten vitaminler, magnezyum, nebatsal proteinler, iyi yağlar, ama iyi olan başka etkenler de vardır bunlar şu biçimdedir.

* Zaman ilişkileri değişiktir: Güzel olmayan bir biçimde sağa sola telaşla koşulmaz, akşam oluyor diye evvel yarım olan her şeyi bitirmeye çalışmazlar, ufak kuyruklarda müddet can ver­dürmezler, bir otobüse yetişmeye uğraşmazlar şüphesiz beklemezler de; bir günü 24 saat olarak hudutlandırmazlar…..
* Cemiyette erişkinlerin yeri bizim onlara ayırdığımız yer­den tümüyle değişiktir. Batılı gençlerin uzağında, Okina­vva’da yeni jenerasyon, yaşlılarla karşılıklı geçim içerisindedir, erişkinlere hürmet gösterirler ve hürmet dinlerler. Bayanlar özellikle bazı yaşlarda ailesel ve sosyal dokuda köklü bir rol oynarlar.
* Arkadaşlık kavrayışı çok gelişmiştir. Komşular arasında konuş­malar, birbirlerine gidip gelmeler yalnızca özel günlerde, bayramlarda değil, takviyeleşmeler yaygındır.
* Şahsiyetleri ve hayat tarzları sayesinde Okinavva’lılar natürel gözetici bir kalkan ortaya çıkardılar: Anti-stres. Hiç mücadele-lamaksızın kendi kendilerini hakimiyet edebildiler, hiddet pat­laması olmadan, uygunsuz hareketlerde bulunmadan sağlam bir tabiattan zevk aldılar dişlerini sıkmadan her­kes majör bir geçim içerisindeydi, tarihsel geçmişlerinin zenginlikleriyle, lüzumlu olarak ve tam facialarda iyimserdiler. Öbür yandan onların olumsuz duygu oranları bizimkine oranla çok düşüktür: Kin, husumet yoktur, endişe alt düşme fikri yoktur, -işlerinde örne­ğin- pervasız ya da içgüdüsel hareket etmezler, güven­sizlik duyguları yoktur. Tam bunlar ortaya koyar ki Oki­navva’lılar yanılgılılığın karşısındadırlar ve stres onların üzerinde pek tesir etmez. Onların eforlu karakterlerinde hiç­bir pürüz yoktur, aksine: Ünlü yüzyıllıklar araştırıldığında iyi gelişmiş bir kişiliğe sahip oldukları görülür. Kısacası, ra­porlarında ılımlı, durgun oldukları iyi gelişmiş ve ruh bozuk­lukları olmadıkları tanımlanmıştır. Böylece tam uyuş­mazlıklar ortadan kalkar, bizden daha az hengameyle patlak verir ve ara gizeme trajediyle sona erer. Hiçbir gizem saklı kalmaz, ciddi bir eğitime sahip olmak, kendi üzerlerinde çalışmak, savaş sanatlarıyla uğraşmak;kısaca bu kültürel denge bi­zim için de her biri ulaşabilirdir.

Stres çoğaldırıcı faktörler
* Kesintisiz olarak zamanla yarışmak
* Çözümü olmayan ihtilaflar
* Balanssız, vitamin ve mineraller açısından muhtaç bir beslen­me özellikle magnezyum
* Kendini hakimiyet edememe

Stresi eksiltici faktörler
* Kendiyle meşgul olmak banyo, sanatsal faallik, dost­larla dışarı çıkmak
* Herkesle ilgilenmek yardımsever, gönüllü
* Zamanın tadını çıkarmak öğle uykusu
* Sakin bir etrafta yaşamak
* İnanmak bir şeylere, birilerine
* Projeler üretmek
* Balanslı yemek yemek iyi yağlar, iyi proteinler, az şeker, vitaminler ve mineraller…

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here